Today's Top 20 - 21 September 2018

PosNameScore
1Herbie 80,385
2listom 53,770
3szegedi 31,216
4zsomborpeto 30,619
5granitente 25,409
6Sooz69 15,342
7Qualiflyer 14,779
8vojjuric 14,214
9xkanex23 11,838
10KobeJasper 11,534
11kulbago 11,045
12rumone 10,622
13Davieg 10,508
14sashimi 9,929
15Ipsics 9,759
16AlecPKeaton 9,378
17Shanley25 8,696
18dielange 8,658
19DolphinJo 8,065
20Tumdedum 7,870